Prodej rehabilitačních pomůcek 

Pravidla obchodu

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních ůdajů.
 2. Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných ůdajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.
 3. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 4. Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.
 5. Vzhledem k charakteru našeho zboží a sortimentu upřednostňujeme osobní kontakt se zákazníkem. Je to tak především s ohledem na individuálni zdravotní stav každého jednotlivého zákazníka případně na druh jeho postižení, jedná-li se například o pooperační nebo poúrazové potíže nebo vrozenou tělesnou vadu atd. Naši zaměstnanci jsou vyškoleni tak aby Vám dokázali vzhledem k Vašemu stavu a obtížím účině poradit a pomoci vybrat ty spravné druhy a velikosti pomůcek pro Vaši rehabilitaci a doporučit režim a způsob jejich použití.

Je možné však objednané zboží zaslat i poštou, (na fakturu,je nutné uvést IČO), případnou konzultaci o ceně dopravy zboží můžete předem provést mailem.


Možnosti platby

 1. Vzhledem k charakteru našeho zboží a doporučené konzultace zdravotního stavu, možnosti využití zboží, je možná i hotovostní platba při odběru zboží na naší kamenné provozovně.
 2. V případě objednávky přes e-shop a způsobu dodání poštou, je možné hradit předem na účet,fakturou/je nutné uvést IČO/,popřípadě vzhledem k objemu,váze, po domluvě dodání individuální (Upřesnění ceny dodání poštou předem).

Dodací podmínky

Pro veškeré naše zboží upřednostňujeme osobní odběr na naší kamenné provozovně. Toto souvisí s nutností odborné konzultace na místě při nákupu. Rehabilitační pomůcky a příslušenství patří do kategorie speciálního zboží, jehož aplikace a užití vyžaduje odbornou konzultaci s ohledem na zdravotní stav zákazníka nebo koncového uživatele.

Rádi Vám však objednané zboží zašleme i poštou po předchozí odborné e-mailové konzultaci s ohledem na zdravotní stav zákazníka nebo koncového uživatele.

Výměna zboží

V případě potřeby (např. nevhodná velikost, barva, atp.), Vám nepoužité a nepoškozené zboží, po předchozí domluvě rádi vyměníme. Zboží nám doneste osobně na naši adresu, a to včetně kopie daňového dokladu. Bude-li zboží bez zjevných známek opotřebení, použití nebo poškození, obratem Vám je vyměníme za nové s již požadovanou velikostí či barvou.


Reklamační řád

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy

(Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

Servisní a jiné úkony provedené nad rámec reklamačního řízení budou zpoplatněny a fakturovány dle platného ceníku na stránce https://www.rehabro.com . Zákazník bude o těchto skutečnostech informován předem a to formou e-mailu nebo telefonicky. Tuto částku bude možné uhradit přímo na provozovně při vyzvednutí zboží. Faktura za případnou opravu nad rámec reklamačního řízení bude přiložena k vydanému zboží.
Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud:

 1. Výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).
 2. Výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 3. Výrobek byl poškozen působením živlů.
 4. Výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).
 5. Výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN.

Postup při reklamaci :

 1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem pomocí formuláře na stránce …
 2. Zboží přineste k reklamaci na adresu naší kamenné provozovny, čisté včetně originálního obalu a prodejního dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 31 dnů od jejího vzniku dle zákona.